Mcdonald’s Çocuk Vakfı olarak, ihtiyacı olduğu halde psikolojik destek alma imkanı olmayan, dezavantaj grubundaki çocuklara yönelik ikincil ve üçüncül psikolojik müdahale yöntemlerini uygulayarak hizmet veren Limon Ağacı Çocuk Danışma Merkezlerinin...

Marmara Üniversitesi  Hastanesi Merkezi/ Cerrahpaşa Üniversitesi Hastanesi Merkezi Kistik Fibrozis (KF) beyaz ırkın en sık görülen kalıtsal / genetik hastalıklarından biridir. Çocuklar bu hastalıkla doğarlar. KF’e sebep olan genetik değişiklik nedeni...