Limon Ağacı Çocuk Danışma Merkezi Projesi

Mcdonald’s Çocuk Vakfı olarak, ihtiyacı olduğu halde psikolojik destek alma imkanı olmayan, dezavantaj grubundaki çocuklara yönelik ikincil ve üçüncül psikolojik müdahale yöntemlerini uygulayarak hizmet veren Limon Ağacı Çocuk Danışma Merkezlerinin devamlılığını sağlanması için destek veriyoruz.

İNSEV öncülüğünde yürütülen bu proje ile okul öğretmenleri ve rehberleri tarafından farkedilen ve yönlendirilen çocuklarımızın ruhsal gelişimlerinin, sosyal uyumlarının ve okul başarılarının yükseltilmesi hedefliyoruz.

Psikolojik desteğe ihtiyaç duyan çocuklarımız için klinik terapi çalışmaları yanında çeşitli destekleyici etkinliklerle (Bilim ve sanat atölyeleri, ders takviyeleri, geziler, vb) rehabilitasyon süreci destekleniyor ve başka çocuklarla da kaynaşmaları sağlanıyor. İhtiyaç olması halinde tüm bu çalışmalar çocuklarımızın ebeveylerine de sunuluyor.