McDonald’s Çocuk Vakfı Diğer İnşaat ve Tefriş Projeleri

19 hastanede, çocuklara dokunan tüm birimlerde gerekli yenilemelerin yapılması, ihtiyaçların giderilmesi ve olanaklarının artırılması çalışmalarına katkı sunduk.