McDonald’s Çocuk Vakfı M.E.B. Hastane Derslikleri

Uzun süreli tedavi gören çocukların devamsızlık nedeni ile eğitimlerine ara vermeleri, hem onlara hem de ailelerine maddi ve manevi yeni sorunlar yaratabilmektedir. McDonald’s Çocuk Vakfı olarak, İstanbul Ünviversitesi / Onkoloji Enstitüsü, Ege Ünv. Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi ve Samsun Ondokuz Mayıs Unv. Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi’nde, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı hastane derslikleri ile bu sorunu çözerek, tedavileri süren çocukların eğitim hayatlarına kesintisiz devam edebilmelerine olanak sağladık.